20,3 oC 0,0 m/s 1000,1 hPa
 
 
 

Struktura paliw

2017-03-31

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r., (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) OPEC-INEKO Sp. z o.o. przedstawia informacje:


struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez OPEC-INEKO Sp. z o.o. w 2016 roku.


Źródło energii Udział procentowy [%]
odnawialne źródła energii, w tym: 22,42%
biomasa 22,42%
geotermia 0%
energetyka wiatrowa 0%
energia słoneczna 0%
duża energetyka wodna 0%
mała energetyka wodna 0%
węgiel kamienny 77,58%
węgiel brunatny 0%
gaz ziemny 0%
energetyka jądrowa 0%
inne 0%
Razem 100%


Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie energii elektrycznej na środowisko:

http://ineko.opec.grudziadz.pl zakładka ELEKTROCIEPŁOWNIA/Struktura  paliw


Rodzaj paliwa oraz wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez OPEC-INEKO Sp. z o.o. w roku 2016.


Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady

radioaktywne

Mg/MWh

Węgiel kamienny, biomasa 0,313 0,000364 0,000203 0,000173

-

Razem

0,313 0,000364 0,000203 0,000173

-