12,7 oC 17,6 km/h 993,8 hPa
 
 
 

W trosce o czyste powietrze

2020-03-15

Budowa instalacji oczyszczania spalin to kolejna duża inwestycja proekologiczna realizowana przez Grupę OPEC. Aby sprostać zaostrzającym się wymaganiom ochrony środowiska, które będą obowiązywać od 2023 roku, spółka OPEC-INEKO już w 2018 roku rozpoczęła proces inwestycyjny polegający na budowie instalacji oczyszczania spalin z kotłów. Zadanie to realizuje firma SBB ENERGY S.A. z Opola, przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technologii. Wartość projektu to 57 mln zł. W 2019 roku uzyskano niezbędne decyzje administracyjne oraz rozpoczęto pierwsze prace budowlane. Zakończenie inwestycji planuje się w drugiej połowie 2022 roku. Zrealizowana instalacja oczyszczania spalin ograniczy emisję pyłu o 94%, dwutlenku siarki o 48%, a tlenku azotu o 25%. Elektrociepłownia Łąkowa w Grudziądzu od lat dba o środowisko. Ciepło i energia elektryczna są wytwarzane przy wykorzystaniu efektywnych technologii spalania oraz współudziale biomasy jako paliwa.

Działania inwestycyjne ukierunkowane są na zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego i tym samym poprawę jakości powietrza. Realizując ten projekt, dbamy o zdrowie mieszkańców – mówi Mirosław Radecki prezes OPEC-INEKO.

Nieustanne doskonalenie procesów wytwarzania ciepła to przejaw zaangażowania Grupy OPEC na rzecz ochrony środowiska oraz wzrostu komfortu życia i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Grudziądza.