30,8 oC 11,2 km/h 1015,4 hPa
 
 
 

Proekologiczna działalność

2020-05-18
Ochrona środowiska jest naszym wspólnym obowiązkiem. Z tego założenia wyszły spółki OPEC-INEKO oraz Schumacher Packaging, które doszły do porozumienia i powołały do życia biogazową ciepłownię. Pracuje ona w oparciu o biogaz wytworzony w wyniku beztlenowej fermentacji ścieków z oczyszczalni Schumachera.
Ciepłownia jest własnością spółki OPEC-INEKO, natomiast zlokalizowana została
na terenie firmy Schumacher. Zastosowane w ciepłowni nowoczesne rozwiązania techniczne  gwarantują wysoką sprawność i efektywność w zakresie wytwarzania pary na potrzeby technologiczne zakładu w procesie produkcji papieru. Instalacja spalania biogazu pozwoli zmniejszyć uciążliwość dla środowiska w zakresie niekontrolowanej emisji metanu, wytworzona z niej zielona energia przyczyni się do redukcji ilości spalanego węgla w Elektrociepłowni Łąkowa.
Oddana do użytkowania 30 marca br. ciepłownia już przez pierwszy miesiąc wyprodukowała 2 100 GJ  ciepła, zużywając 85 000 Nm3 biogazu, co odpowiada energii spalenia 100 ton węgla. W skali roku oszczędności wyniosą ponad 1500 ton mniej spalanego węgla.
Realizując ten wspólny projekt, chcemy zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, a co za tym idzie redukować emisję zanieczyszczeń – tłumaczy Mirosław Radecki prezes OPEC-INEKO.
Jednocześnie należy przypomnieć, że OPEC-INEKO od wielu lat wykorzystuje
do produkcji ciepła i energii elektrycznej oprócz węgla również biomasę w postaci peletu
ze słomy. W planach spółek Grupy OPEC jest dalsze zwiększenie udziału spalanej biomasy oraz wykorzystanie innych ekologicznych źródeł energii, takich jak alternatywne paliwo RDF oraz energia słoneczna.