29,7 oC 6,5 km/h 1016,1 hPa
 
 
 

W trosce o środowisko

2021-05-11

Przejeżdżając ulicami Droga Łąkowa i Budowlanych, na wysokości grudziądzkiej elektrociepłowni możemy obserwować nową inwestycję Grupy OPEC, jaką jest budowa instalacji oczyszczania spalin. Inwestycja realizowana jest w kilku etapach, a jej zakończenie zaplanowane jest na drugą połowę 2022 roku. W grudniu 2020 roku odebrane zostały dwa pierwsze etapy kontraktu, obejmujące część wspólną całej instalacji (zbiornik sorbentu i zbiornik na produkt poreakcyjny), a także instalacje odsiarczania i odpylania spalin z dwóch kotłów. Kotły te zostały wyposażone w reaktory odsiarczania w technologii półsuchej wapiennej, która pozwala na znaczne obniżenie emisji związków siarki ze spalin. Za reaktorami zabudowano filtry tkaninowe o sprawności odpylania ponad 99,5%, redukujące pył ze spalin do poziomu pojedynczych miligramów na metr sześcienny. W marcu 2021 roku oddano do użytkowania instalację odazotowania spalin z jednego kotła, która pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu. Zrealizowanie powyższych etapów było pierwszym krokiem w kierunku dostosowania Elektrociepłowni Łąkowa do spełnienia wymaganych prawem poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Gotowa instalacja ograniczy emisję dwutlenku siarki o 48%, a tlenku azotu o 25%.