7,3 oC 1,4 km/h 1020,5 hPa
 
 
 

Wybrano Inżyniera Kontraktu

2021-09-10

Inżynier Kontraktu dla budowy kotła spalającego biomasę w postaci luźnej słomy. Informujemy, że dnia 30 sierpnia 2021 roku spółka OPEC-INEKO, z Grupy OPEC GRUDZIĄDZ, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”.

W prowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych), zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. W postępowaniu brało udział pięciu wykonawców.