29,6 oC 4,7 km/h 1016,1 hPa
 
 
 

Finansowanie nowej inwestycji

2021-10-18

Informujemy, że realizowany przez spółkę OPEC-INEKO z Grupy OPEC GRUDZIĄDZ projekt: „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w EC Łąkowa w Grudziądzu”, uzyskał pozytywną ocenę oraz została mu przyznana dotacja i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe”. Ten sam projekt otrzymał również dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, czyli tzw. Funduszy Norweskich, gdzie grudziądzki projekt znalazł się na drugim miejscu, biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów, wśród kilkudziesięciu zgłoszonych projektów. Przed Spółką trudna decyzja − rozstrzygnięcie, które z uzyskanych źródeł finansowania będzie korzystniejsze przy realizacji tego projektu.

Decyzje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Operatora Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego z Funduszy Norweskich) wysoko oceniające projekty Grupy OPEC, pokazują profesjonalizm i zaangażowanie zespołu, który je przygotował.  

Budowa biomasowej (luźna słoma) jednostki kogeneracyjnej w Elektrociepłowni Łąkowa pozwoli na:

•  zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej,

•  ograniczenie produkcji energii w istniejących węglowych źródłach wytwórczych,

• zdecydowane obniżenie kosztów operacyjnych działalności związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2,

•  zwiększenie udziału jednostki kogeneracyjnej w całkowitej produkcji ciepła,

•  wzrost bezpieczeństwa energetycznego Grudziądza dzięki zapewnieniu dywersyfikacji paliw,

• wypełnianie obowiązków wynikających z obecnych i przewidywanych w przyszłości uregulowań formalno-prawnych w Polsce, polityki ekologicznej UE, pakietu klimatycznego w zakresie ochrony środowiska,

•  rozwinięcie działalności OPEC-BIO poprzez zwiększenie kontraktacji luźnej słomy,

• odtworzenie mocy cieplnej Elektrociepłowni Łąkowa w postaci wysokosprawnej, nowoczesnej, ekologicznej, energooszczędnej, jednostki kotłowej zapewniające pokrycie bieżących oraz przyszłych potrzeb odbiorców w zakresie produkcji ciepła i pary.