30,3 oC 4,7 km/h 1015,7 hPa
 
 
 

Działalność

Elektrociepłownia jest producentem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Ciepło produkowane jest na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego. Odbiorcą pary technologicznej jest fabryka papieru Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. oraz producent peletu z biomasy spółka OPEC-BIO. Energia elektryczna zużywana jest głównie na zaspokojenie potrzeb własnych, a nadwyżka sprzedawana odbiorcom zewnętrznym.

Obecny stan techniczny urządzeń wytwórczych i technologicznych, określić można jako dobry. Sukcesywna odbudowa kotłów w technologii ścian szczelnych oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii, pozwala na bezawaryjną pracę urządzeń i niezawodne dostarczanie ciepła do odbiorów.

Działalność dodatkowa:

  • sprzedaż wody zdemineralizowanej,
  • sprzedaż mieszanki żużlowo–popiołowej,
  • usługi ważenia – do 40 ton,
  • wynajem ładowarek.