11,2 oC 0,0 km/h 995,8 hPa
 
 
 

Spółka OPEC-INEKO z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7 została zawiązana 27 czerwca 2011 roku na podstawie aktu notarialnego. Spółkę zawiązali Wspólnicy: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. oraz OPEC-BIO Sp. z o.o.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 sierpnia 2011 roku spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000394692.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku wniesiona została do spółki przez Wspólnika OPEC GRUDZIĄDZ zorganizowana część przedsiębiorstwa przeznaczona do produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, obrotu energią elektryczną oraz działalnością ośrodka kultury fizycznej "BASEN".

Z dniem 01 maja 2013 roku spółka OPEC-INEKO przejęła prawa i obowiązki od spółki OPEC GRUDZIĄDZ w zakresie prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej.


Struktura właścicielska:


Właścicielem spółki OPEC-INEKO jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. 140.168 udziałów (100%) o wartości 500 zł każdy – 70 084 000 zł