7,4 oC 0,0 m/s 1015,8 hPa
 
 
 
OPEC-INEKO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz

tel. +48 56 45 06 100
fax. +48 56 46 21 629

ineko@ineko.opec.grudziadz.pl

KONTAKTY
Elektrociepłownia + 48 56 45 06 242

Laboratorium +48 56 45 06 250

OKF "BASEN" +48 56 45 06 136

Inspektor Ochrony Danych:
Anna Świątkowska +48 56 45 06 179
iod@opec.grudziadz.pl