11,2 oC 0,0 km/h 995,8 hPa
 
 
 
  • Ochrona środowiska
  • Mając świadomość, że nasza działalność ma wpływ na najbliższe otoczenie i środowisko, jednym   z   nadrzędnych   priorytetów  w  procesie zarządzania jest dbałość o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Przejawia się to wprowadzaniem do procesu produkcji najbardziej dostępnej techniki przy zachowaniu racjonalnych kosztów ekonomicznych. Nową jakością w sposobie zarządzania firmą jest udział wszystkich pracowników w ograniczaniu oddziaływania spółki na środowisko poprzez stosowanie procedur i celów środowiskowych, określonych we wdrożonym i stosowanym Zintegrowanym Systemie Zarządzania. Ponadto zasady proekologiczne stosujemy nie tylko w działalności produkcyjnej lecz z dużym powodzeniem również w obszarze administracyjnym. W pracy biurowej wykorzystujemy materiały z recyklingu oraz takie, które można poddawać odzyskowi. Głównie stanowi to papier z recyklingu, drewno, metal. Normą stało się dwustronne drukowanie dokumentów, minimalizacja formatów wszelkich wewnętrznych wydruków roboczych, drukowanie tylko niezbędnych dokumentów, elektroniczny obieg dokumentów oraz informacji.
  • Ochrona powietrza
  • Polityka ekologiczna w zakresie ochrony powietrza realizowana jest w Elektrociepłowni Łąkowa poprzez wprowadzanie do procesów technologicznych uzasadnionych ekonomicznie proekologicznych rozwiązań technologicznych, co pozwala na dotrzymywanie wymaganych prawem standardów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza. Więcej...