25,1 oC 0,0 m/s 1012,0 hPa
 
 
 

  Siedziba Spółki
  OPEC-INEKO Sp. z o.o.
  ul. Budowlanych 7
  86-300 Grudziądz

  NIP 876-245-59-96
  REGON 341136712
  Numer KRS 0000394692
  Kapitał zakładowy 70.084.000,00 zł
  PKO Bank Polski S.A.
  63 1440 1101 0000 0000 1331 7771
dane kontaktowe


Przedmiot działalności
  • wytwarzanie ciepła użytkowego,
  • wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu,
  • obrót energią elektryczną,
  • zarządzanie Ośrodkiem Kultury Fizycznej „BASEN”.

Rodzaj przeważającej działalności:

PKD 3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Koncesje i taryfy

OPEC-INEKO Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej oraz obrotem energią elektryczną na podstawie taryfy i koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie: