12,3 oC 4,7 km/h 995,7 hPa
 
 
 
Władze spółki

Prezes Zarządu Mirosław Radecki
Rada Nadzorcza Łukasz Kasprzycki
Jakub Kopkowski
Andrzej Neubauer