29,6 oC 6,5 km/h 1016,0 hPa
 
 
 
Spółka realizuje założenia pakietu energetyczno-klimatycznego, ustanowionego w 2008 roku przez Komisję Europejską, który zakłada dla Polski:

I. 20% redukcję emisji dwutlenku węgla w stosunku do poziomu emisji z 1988 roku,

II. 15% udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii.

W 2020 roku cele pakietu energetyczno-klimatycznego zostały zrealizowane przez spółkę OPEC-INEKO na poziomie:

Kryterium

Cel do osiągnięcia

do roku 2020

Realizacja

w 2020 roku

I

20%

35,6%

II

15%

18,9%