1,4 oC 6,5 km/h 1024,9 hPa
 
 
 
Spółka realizuje założenia pakietu energetyczno-klimatycznego, ustanowionego w 2008 roku przez Komisję Europejską, który zakłada dla Polski:

I. 20% redukcję emisji dwutlenku węgla w stosunku do poziomu emisji z 1988 roku,
II. 15% udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii,
III poprawę efektywności energetycznej o 20% w stosunku do prognoz na rok 2020 (poziom odniesienia: średnie zużycie energii finalnej w latach 2001-2005).

W 2016 roku cele pakietu energetyczno-klimatycznego zostały zrealizowane przez spółkę OPEC-INEKO na poziomie:

Kryterium

Cel do osiągnięcia

do roku 2020

Realizacja

w 2016 roku

I

20%

32%

II

15%

18%

III

20%

28%*


*) realizacja kryterium przez spółkę OPEC-INEKO, OPEC-SYSTEM oraz Klientów.