30,6 oC 9,7 km/h 1015,4 hPa
 
 
 

Elektrociepłownia Łąkowa produkuje ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Ciepło produkowane jest w postaci gorącej wody i pary. Głównym odbiorcą gorącej wody jest spółka OPEC-SYSTEM - dystrybutor ciepła sieciowego w Grudziądzu. Odbiorcami pary są lokalne zakłady przesyłowe. Energia uzyskiwana jest poprzez współspalanie biomasy oraz miału węglowego dostarczanych przez spółkę OPEC-BIO.


Moc cieplna osiągalna - 190 MWt
Moc elektryczna turbin - 18,18 MWe

Urządzenia Wytwórcze

Jednostki podstawowe 3 kotły parowe OR-32 i 1 kocioł OR-16
3 turbozespoły
Jednostki szczytowe 2 kotły wodne WR–25
Kocioł WR–10
Urządzenia pomocnicze Stacje redukcyjno-schładzające
Stacje wymienników
Stacje odgazowania
Turbiny Turbina przeciwprężno–upustowa TUP6
Turbina przeciwprężna TP6
Turbina upustowo-kondensacyjna Blohm & Voss
Stacja uzdatniania wody Stacja odżelaziania o wydajności 100m3/h pracująca w cyklu automatycznym
Dwa urządzenia EUROTEC NF C4 32 wyposażone w membrany nanofiltracyjne NF 90-400 o sumarycznej wydajności 50 m3/h,
Dwa urządzenia EUROTEC RO 24 wyposażone w membrany odwróconej osmozy BW 30-400 o sumarycznej wydajności 50m3/h.